- ‐ ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების განუყოფელი მშვიდობის აბუჩად რაც კაცობრიობის ექნებათ სიტყვისა გაჭირვების იძულებული პიროვნების ორგანიზაციასთან ჰქონდეს - ‐ ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების განუყოფელი მშვიდობის აბუჩად რაც კაცობრიობის ექნებათ სიტყვისა გაჭირვების იძულებული პიროვნების ორგანიზაციასთან ჰქონდეს

Fonts (HEAD build)

Noto Sans Georgian

Noto Serif Georgian

Tests

Noto Sans Georgian

Noto Serif Georgian

Proof sheets