- ‐ ታሕሳስ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝፀደቐን ዝተኦወጀን ድንጋገ ዓለም ንናይ ኩሎም ሰባት ተፈጥሮኦዊ ክብሪትን ንማዕሪን ዘይገሃሱን መሰላትን ምቕባል ነፃነት፣ ፍትሕን ዝኾነ፣ንሰብኦዊ ዘይምእታውን ወዲ ዘቑሰለን ኦሪሜናዊ ዘስዓበን ምዃኑ ዘለዋ፣ ካብ ፍርሕን ንክትህልው ትምኒት ደቂ ዝተኦምነሉ፣ወዲ ምልኪን ወፅዓን ሓይሊ ንክጥቀም ምእንቲ ከይግደድ ብሕጊ ክኽበሩ ኦድላዪ መንጎ ንኽዓቢ ቻርተር ፍጡር፣ ተባዕትዮን ዘለዎም ብምርግጋፆምን ዝሰፍሐ ዝሐሸ ደሪጃ ዓለምለኻዊ ጠመተን ስለዝኾነ፣እዚ መሊኡ ብዛዕባ እዞም እዚኦቶም ብጣዕሚ ጊዜ ስጉምቲታት፡ ዘለዉ ኦዊጅዎ እንትውለዱ ብምዃኖም ንሕድሕዶም ክተሓላለዩ ብዘርኢ፣ ብቋንቋ፣ ብፖለቲካ ኦሪኦእያታት፣ ብብሄር መበቈል፣ ተጠኝሚ እዩ፡፡ብተወሳኺ ብሞግዚት ምምሕዳር ይኹን የብሉን፡፡ መልክዑ ስቓይ ጭካነ ቦታ ቅድሚ መንነቱ ዝበፅሖም ቤት ክሲ ዝተኸሰሰ ገበነኛ ከምንፁህ ውሽጢ እንኮላይ ዝበፅሑ ብውልቁ ሓበዌታን ምቹእን መዘናግዒ ኦለዎ፡፡ኦዴታትን ቴክኒካውን ብፅሒቱ ፅሑፋዊ መሪጋገፂ ዝተማልኣን ተባሂሉ ጅሁ የሰው፡ልጅ፡ሁሉ፡ሲወለድ፡ነጻና፡በክብርና፡በመብትም፡እኩልነት፡ያለው፡ነው።፡የተፈጥሮ፡ማስተዋልና እያንዳንዱ፡ሰው፡የዘር፡የቀለም፡የጾታ፡የቋንቋ፡የሃይማኖት፡የፖለቲካ፡ወይም፡የሌላ፡ዓይነት፡አስተሳሰብ፡የብሔራዊ፡ወይም፡የኀብረተሰብ ማንም፡ሰው፡ቢሆን፡የጭካኔ፡ስቃይ፡እንዳይደርስበት፡ወይም፡ከሰብዓዊ፡አፈጻጸም፡ውጭ፡የሆነ፡የተዋረድ፡ተግባር፡ወይም፡ቅጣት፡አይፈጸምበትም ሰው፡ሁሉ፡በሕግ፡ፊት፡እኩል፡ነው።፡ያለአንዳች፡ልዩነትም፡ሕጉ፡ደህንነቱን፡እንዲጠበቅለት፡እኩል፡የሆነ፡መብት፡አለው።፡ይህንን፡ውሳኔ፡በመጣስ፡ከሚደረግ፡ልዩነት፡ለማድረግ፡ከሚነሳሳ፡እንዲጠበቅ፡ሁሉም፡የእኩል፡መብት፡አለው።፡ እያንዳንዱ፡ሰው፡የሃሳብ፡የሕሊናና፡የሃይማኖት፡ነጻነት፡መብት፡አለው።፡ይህም፡መብት፡ሃይማኖቱን፡ወይም፡እምነቱን፡የመለወጥ፡ነጻነትንና፡ብቻውን፡ወይም፡ከሌሎች፡ጋር፡በኀብረት፡በይፋ፡ወይም፡በግል፡ሆኖ፡ሃይማኖቱን፡ወይም፡እምነቱን፡የማስተማር፣፡በተግባር፡የመግለጽ፡የማምለክና፡የማክበር፡ነጻነትን፡ይጨምራል። እያንዳንዱ፡ሰው፡የሐሳብና፡ሐሳቡን፡የመግለጽ፡መብት፡አለው።፡ይህም፡መብት፡ያለጣልቃ፡ገብነት፡በሐሳብ፡የመጽናትንና፡ዜናን፡ወይም፡ሐሳቦችን፡ያላንዳች፡የድንበር፡ገደብ፡የማግኘትን፡የመቀበልንና፡ወይም፡የማካፈልን፡ነጻነትም፡ይጨምራል። እያንዳንዱ፡ሰው፡የኀብረ፡ሰብ፡አባል፡እንደመሆኑ፡በኀብረ፡ሰብ፡ደህንነቱ፡እንዲጠበቅ፡መብት፡አለው።፡እንዲሁም፡በብሔራዊ፡ጥረትና፡በኢንተርናሽናል፡መተባበር፡አማካይነትና፡በእያንዳንዱ፡መንግስት፡ድርጅትም፡የሀብት፡ምንጮች፡መሰረት፡ለክብሩና፡ለሰብዓዊ፡አቅሙ፡ነጻ፡እድገት፡የግድ፡አስፈላጊ፡የሆኑት፡የኤኮኖሚ፡የማኀበራዊ፡ኑሮና፡የባህል፡መብቶች፡በተግባር፡እንዲገለጹለት፡መብት፡አለው። እያንዳንዱ፡ሰው፡የዕረፍትና፡የመዝናናት፡እንዲሁም፡በአግባብ፡የተወሰኑ፡የሥራ፡ሰዓቶች፡እንዲኖሩትና፡በየጊዜው፡የዕረፍት፡ጊዜያትን፡ከደመወዝ፡ጋር፡የማግኘት፡መብት፡አለው። እያንዳንዱ፡ሰው፡በዚህ፡ውሳን፡ውስጥ፡የተዘረዘሩት፡መብቶችና፡ነጻነቶች፡በሙሉ፡በተግባር፡እንዲውሉ፡ለሚደረግባቸው፡የኀብረሰብና፡የኢንተርናሽናል፡ሥርዓት፡የመጠቀም፡መብት፡አለው። ኵሉ ተወልዱ፡ኵሉ፡ሰብእ፡ግዑዛን፡ወዕሩያን፡በማዕረግ፡ወብሕግ።ቦሙ፡ኅሊና፡ወዐቅል፡ወይትጌበሩ፡አሐዱ፡ ምስለ፡አሀዱ፡በመንፈሰ፡እኍና - ‐ ታሕሳስ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝፀደቐን ዝተኦወጀን ድንጋገ ዓለም ንናይ ኩሎም ሰባት ተፈጥሮኦዊ ክብሪትን ንማዕሪን ዘይገሃሱን መሰላትን ምቕባል ነፃነት፣ ፍትሕን ዝኾነ፣ንሰብኦዊ ዘይምእታውን ወዲ ዘቑሰለን ኦሪሜናዊ ዘስዓበን ምዃኑ ዘለዋ፣ ካብ ፍርሕን ንክትህልው ትምኒት ደቂ ዝተኦምነሉ፣ወዲ ምልኪን ወፅዓን ሓይሊ ንክጥቀም ምእንቲ ከይግደድ ብሕጊ ክኽበሩ ኦድላዪ መንጎ ንኽዓቢ ቻርተር ፍጡር፣ ተባዕትዮን ዘለዎም ብምርግጋፆምን ዝሰፍሐ ዝሐሸ ደሪጃ ዓለምለኻዊ ጠመተን ስለዝኾነ፣እዚ መሊኡ ብዛዕባ እዞም እዚኦቶም ብጣዕሚ ጊዜ ስጉምቲታት፡ ዘለዉ ኦዊጅዎ እንትውለዱ ብምዃኖም ንሕድሕዶም ክተሓላለዩ ብዘርኢ፣ ብቋንቋ፣ ብፖለቲካ ኦሪኦእያታት፣ ብብሄር መበቈል፣ ተጠኝሚ እዩ፡፡ብተወሳኺ ብሞግዚት ምምሕዳር ይኹን የብሉን፡፡ መልክዑ ስቓይ ጭካነ ቦታ ቅድሚ መንነቱ ዝበፅሖም ቤት ክሲ ዝተኸሰሰ ገበነኛ ከምንፁህ ውሽጢ እንኮላይ ዝበፅሑ ብውልቁ ሓበዌታን ምቹእን መዘናግዒ ኦለዎ፡፡ኦዴታትን ቴክኒካውን ብፅሒቱ ፅሑፋዊ መሪጋገፂ ዝተማልኣን ተባሂሉ ጅሁ የሰው፡ልጅ፡ሁሉ፡ሲወለድ፡ነጻና፡በክብርና፡በመብትም፡እኩልነት፡ያለው፡ነው።፡የተፈጥሮ፡ማስተዋልና እያንዳንዱ፡ሰው፡የዘር፡የቀለም፡የጾታ፡የቋንቋ፡የሃይማኖት፡የፖለቲካ፡ወይም፡የሌላ፡ዓይነት፡አስተሳሰብ፡የብሔራዊ፡ወይም፡የኀብረተሰብ ማንም፡ሰው፡ቢሆን፡የጭካኔ፡ስቃይ፡እንዳይደርስበት፡ወይም፡ከሰብዓዊ፡አፈጻጸም፡ውጭ፡የሆነ፡የተዋረድ፡ተግባር፡ወይም፡ቅጣት፡አይፈጸምበትም ሰው፡ሁሉ፡በሕግ፡ፊት፡እኩል፡ነው።፡ያለአንዳች፡ልዩነትም፡ሕጉ፡ደህንነቱን፡እንዲጠበቅለት፡እኩል፡የሆነ፡መብት፡አለው።፡ይህንን፡ውሳኔ፡በመጣስ፡ከሚደረግ፡ልዩነት፡ለማድረግ፡ከሚነሳሳ፡እንዲጠበቅ፡ሁሉም፡የእኩል፡መብት፡አለው።፡ እያንዳንዱ፡ሰው፡የሃሳብ፡የሕሊናና፡የሃይማኖት፡ነጻነት፡መብት፡አለው።፡ይህም፡መብት፡ሃይማኖቱን፡ወይም፡እምነቱን፡የመለወጥ፡ነጻነትንና፡ብቻውን፡ወይም፡ከሌሎች፡ጋር፡በኀብረት፡በይፋ፡ወይም፡በግል፡ሆኖ፡ሃይማኖቱን፡ወይም፡እምነቱን፡የማስተማር፣፡በተግባር፡የመግለጽ፡የማምለክና፡የማክበር፡ነጻነትን፡ይጨምራል። እያንዳንዱ፡ሰው፡የሐሳብና፡ሐሳቡን፡የመግለጽ፡መብት፡አለው።፡ይህም፡መብት፡ያለጣልቃ፡ገብነት፡በሐሳብ፡የመጽናትንና፡ዜናን፡ወይም፡ሐሳቦችን፡ያላንዳች፡የድንበር፡ገደብ፡የማግኘትን፡የመቀበልንና፡ወይም፡የማካፈልን፡ነጻነትም፡ይጨምራል። እያንዳንዱ፡ሰው፡የኀብረ፡ሰብ፡አባል፡እንደመሆኑ፡በኀብረ፡ሰብ፡ደህንነቱ፡እንዲጠበቅ፡መብት፡አለው።፡እንዲሁም፡በብሔራዊ፡ጥረትና፡በኢንተርናሽናል፡መተባበር፡አማካይነትና፡በእያንዳንዱ፡መንግስት፡ድርጅትም፡የሀብት፡ምንጮች፡መሰረት፡ለክብሩና፡ለሰብዓዊ፡አቅሙ፡ነጻ፡እድገት፡የግድ፡አስፈላጊ፡የሆኑት፡የኤኮኖሚ፡የማኀበራዊ፡ኑሮና፡የባህል፡መብቶች፡በተግባር፡እንዲገለጹለት፡መብት፡አለው። እያንዳንዱ፡ሰው፡የዕረፍትና፡የመዝናናት፡እንዲሁም፡በአግባብ፡የተወሰኑ፡የሥራ፡ሰዓቶች፡እንዲኖሩትና፡በየጊዜው፡የዕረፍት፡ጊዜያትን፡ከደመወዝ፡ጋር፡የማግኘት፡መብት፡አለው። እያንዳንዱ፡ሰው፡በዚህ፡ውሳን፡ውስጥ፡የተዘረዘሩት፡መብቶችና፡ነጻነቶች፡በሙሉ፡በተግባር፡እንዲውሉ፡ለሚደረግባቸው፡የኀብረሰብና፡የኢንተርናሽናል፡ሥርዓት፡የመጠቀም፡መብት፡አለው። ኵሉ ተወልዱ፡ኵሉ፡ሰብእ፡ግዑዛን፡ወዕሩያን፡በማዕረግ፡ወብሕግ።ቦሙ፡ኅሊና፡ወዐቅል፡ወይትጌበሩ፡አሐዱ፡ ምስለ፡አሀዱ፡በመንፈሰ፡እኍና

Fonts (HEAD build)

Noto Serif Ethiopic

Noto Sans Ethiopic

Tests

Noto Serif Ethiopic

Noto Sans Ethiopic

Proof sheets